„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Hírek

Te felelőtlen ember, ha csak sejtenéd, mi is az: elkárhozni mindörökre!

„TÉNYLEG VAN MENNYORSZÁG!”

a Yale Egyetem egyik diáklánya, hogy sok év filozófiai vitája után katolizál. 

Az újjáteremtő erő

VÉGTELEN HIT!

Ma reggel, ma reggel, ma reggel…

Nagypéntek(Jézus szenvedésének napja).

Az egyház liturgiái közül legszebb a nagyhété.

Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

Most, a szertartás végén szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik itt vagytok, kivált azokat, akik a fiatalokkal foglalkozó szinódusra készülve részt vettek a világiakért, a családért és az életért felelős dikasztérium, valamint a püspöki szinódus főtitkársága által szervezett nemzetközi találkozón.

Köszöntöm azokat a fiatalokat is, akik ma az ifjúsági világnapra egybegyűltek püspökük körül a világ valamennyi egyházmegyéjében. Ez egy újabb állomása a zarándoklatnak, amelyet Szent II. János Pál indított el, és amely tavaly Krakkóban gyűjtött egybe minket, 2019 januárjára pedig Panamavárosba hív minket.

 

Ezért pillanatokon belül a lengyel fiatalok átadják az ifjúsági világnap keresztjét a panamai fiataloknak, a két nemzet fiataljai mellett pedig az őket elkísérő püspököket és a világi hatóságok képviselőit láthatjuk majd.

Kérjük az Urat, hogy a kereszt, a Salus Populi Romani Mária-kegyképpel együtt, amerre csak elhalad, Krisztus legyőzhetetlen szeretetének megmutatásával növelje a hitet és a reményt.

 

A szenvedésbe ma belépő Krisztusra és a Szent Szűzre bízzuk a most pénteken Stockholmban elkövetett merénylet áldozatait, továbbá mindazokat, akik még mindig háborútól, ettől az emberiséget sújtó csapástól szenvednek. Imádkozzunk a ma reggel Kairóban [Kairótól északra fekvő Tantában – a szerk.], egy kopt templomban elkövetett merénylet áldozataiért! Őszinte részvétemet fejezem ki kedves testvéremnek, őszentsége II. Tavadrosz pápának, a kopt egyháznak és az egész szeretett egyiptomi népnek. Imádkozom az elhunytakért és a sebesültekért, közel vagyok családtagjaikhoz és az egész közösséghez. Az Úr térítse meg azoknak az embereknek a szívét, akik terrort, erőszakot és halált okoznak, és azoknak a szívét is, akik fegyvert gyártanak, és azzal kereskednek.

Szürreális történet 

Édesanyám igent mondott...

tíz leggyakoribb önámítás 

Konkrét tippek 

Alkategóriák

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 19:00
Szerda 7:30
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00

 

 

Részletek a képre kattintva