„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Hírek

Az Istenben hívő ember számára, a Biblia tanúsága szerint, fájdalmas problémát jelentett, hogy Isten igazságszolgáltatása túl lassan működik.

Aki arra vágyik, hogy élő, dinamikus kapcsolata legyen Istennel, annak tanácsos az Istenről alkotott elméleti fontolgatások helyett a jelen pillanat megélését, érzékelését gyakorolnia. De vajon mi óv meg bennünket attól, hogy gyökértelen, sodródó, a pillanatot kiélvező perc-emberekké váljunk? Hogyan tekintsünk a jövő felé?

Az életbölcsesség nagy alakjai közül három: Pascal, Schopenhauer és Kierkegaard is foglalkozott azzal, hogy noha az emberekben általános a félelem az egyedülléttől és a véle összekapcsolt unalomtól, a szórakozás és a társasági élet pedig vonzó lehetőségnek tűnik számukra a megszabadulásra, mégsem e tévút a helyes megoldás, minthogy a bölcs és a boldog élet számára az unalom és az egyedüllét másféleképpen, előremutatóan is fölhasználható. 

A brazil sztárvédő, David Luiz és portugál menyasszonya, Sara Madeira a tisztaság mellett döntöttek. Az egykori Chelsea-játékos 28 évesen 2015 májusában keresztelkedett meg. Amikor az Instagramon közzétette a keresztségéről készült fotót, párkapcsolatára utalva megjegyezte: „úgy döntöttem, várok”.

Tíz pap tíz hasznos szempontot fogalmazott meg:

• A lelkiismeret-vizsgálatban a bűneinkkel szembesülünk, a gyónásban viszont Isten

Június 21.

* Castiglione, 1568. március 9. + Róma, 1591. június 21.

A Gonzaga család nevének abban az időben jó csengése volt. Egyik elődjük a brandenburgi választófejedelem leányát vette feleségül. A terület, amelyen a Gonzagák uralkodtak, kicsi volt. Ezért vagy a császár szolgálatába szegődtek, és vakmerő katona, esetleg kíméletlen zsoldosvezér lett belőlük, vagy az Egyház szolgálatába álltak, s ott tűntek ki. A Gonzagákat nem ritkán két bíboros is képviselte a szent kollégiumban. Kétségkívül tetterős, becsvágyó és életrevaló nemzetség volt a Gonzaga család.

Két napon belül másodszor telt meg a váci székesegyház, amikor a június 18-i papszentelés után június 19-én, vasárnap a megyéspüspök, Beer Miklós pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját ünnepelte.

 

 

A nyári időszak megkezdése előtt Ferenc pápa június 20-án hétfőn reggel tartotta az utolsó homíliáját a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmise során. Természetesen a nyári időszakban is a szokott módon tartja reggel hét órai szentmiséit Ferenc pápa, csak éppen az elmélkedések maradnak el, de az őszi időszakban minden visszaáll a megszokott rendjébe.

Június 15.

* 1235. v. 1239. + Gnieznó, 1298. június 11.

Árpádházi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.

Június 15-én, szerdán délelőtt a Szent Péter-téren megtartott általános audiencián a Szentatya folytatta az irgalmasság újszövetségi megjelenéseiről szóló katekézis-sorozatát. Ezúttal a jerikói vak meggyógyításának jézusi csodájáról (vö. Lk 18,35-43) elmélkedett. Megállapította, hogy a mi életünkben is ott ülnek a járdaszélen a rászorulók, a betegek, sokszor találkozunk menekültekkel, akik zavarnak minket. A mi feladatunk az, hogy kövessük Jézus hívását, és az ő példája nyomán irgalmasak legyünk felebarátainkkal.

A Szentatya az elmúlt hetekben az irgalmasság példabeszédeiről tartott katekézist, ezúttal pedig Jézus első csodájáról, a kánai menyegzőről (vö. Jn 2,1-11) elmélkedett. Mindannyian hivatalosak vagyunk erre a menyegzőre az új szövetség jegyében, amelyet Jézus tanítványaival kötött. Akkor meríthetünk a korsóból, ha meghallgatjuk és a gyakorlatba is átültetjük Isten szavát.

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő látogatásra érkezett május 25. és 28. között Budapestre Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke. A világesemény előkészítési folyamatáról Erdő Péter bíborost kérdeztük.

Ferenc pápa a Szent Péter téren tartott katekézisén folytatta az irgalmasságról szóló sorozatát, ezúttal az állhatatos imádságról, mellyel Isten irgalmáért esdekelünk. A felolvasott bibliai szöveg a Lukács evangéliumból az igazságtalan bíróról szól, bár valójában a történet közepe egy szegény özvegyasszony állhatos kérős imája (Lk 18-18). „Az állandó imádság szükségéről van szó itt és arról, hogy bele ne fáradjunk abba” – foglalta össze rögtön beszéde elején Ferenc pápa a mondanivalóját.

Május 24-e Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepe, melyet VII. Piusz pápa rendelt el, szabadulása emlékére: amikor Napóleon Franciaországba hurcolta, a lorettói litánia fohászai között szereplő megnevezéssel fordult védelemért Máriához. Szűz Mária, a keresztények segítsége – ez a fohász az 1571-es lepantói győzelem után került be a lorettói litániába.

 

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber