„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Menupontok

már a földön érezzük a mennyország előízét.....

A legnicai Szent Jácint plébániatemplomban történt csodáról az egyházmegye honlapján jelent meg az alábbi közlemény. A plébánia honlapján az eredeti dokumentum és képgaléria is látható.

„2013. december 25-én egy konszekrált ostya áldoztatáskor leesett a földre. Felvettük, és egy vízzel telt edénybe helyeztük. Nemsokára vörös elszíneződés jelent meg rajta. Stefan Cichy akkori legnicai püspök bizottságot állított fel a jelenség kivizsgálására. 2014 februárjában az ostya vörösre színeződött részéből leválasztottak egy darabkát, és korporáléra (ostyaabroszra) helyezték. A bizottság mintákat vetetett belőle, amelyeket megfelelő kutatási intézményekben alapos vizsgálatoknak vetettek alá.

A Törvényszéki Orvostani Intézet zárójelentésében a következő áll: ‘A hisztopatológiai kép alapján a szövettöredékek harántcsíkolt izom töredékes részeit tartalmazzák (…) Az egész (…) leginkább a szívizomhoz hasonlít, olyan elváltozásokkal, amelyek az agónia során szoktak előfordulni. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a szövet emberi eredetű.’

Idén januárban a vatikáni Hittani Kongregáció elé terjeszettem az ügyet. A Szentszék ajánlásának megfelelően a mai napon utasítottam Andrzej Ziombro plébánost, hogy az ereklyét az adorációhoz megfelelő helyre helyezze ki.”

 

A lengyelországi eucharisztikus csoda nem egyedülálló jelenség. A történelem során számos alkalommal, a világ számos pontján figyeltek meg hasonló különleges eseteket. Az elszíneződésnek olykor egyszerű, természetes oka van, más esetekben viszont tudományosan kimutatták, hogy az elszíneződött rész emberi sejteket tartalmaz. Több vizsgálat igazolta az AB vércsoport jelenlétét, például a lancianói (Olaszország) vagy a tixtlai (Mexikó) ostyában, illetve a torinói leplen. Több mint 130 tudományosan bizonyított, hivatalosan elismert eucharisztikus csodáról készített az internetről letölthető virtuális kiállítást egy különös sorsú fiatal, Carlo Acutis. A 2006-ban 15 évesen leukémiában elhunyt fiú „mennyországba vezető autópályának” nevezte az Eucharisztiát, és megkérte szüleit, vigyék el azokra a helyekre, ahol eucharisztikus csodák történtek. „Minél többször vesszük magunkhoz az Eucharisztiát, annál hasonlóbbak leszünk Jézushoz, s így már a földön érezzük a mennyország előízét” – írta. Szenvedéseit az Egyházért és a pápáért ajánlotta fel; boldoggá avatási eljárása megkezdődött.

 

 

Aki arra vágyik, hogy élő, dinamikus kapcsolata legyen Istennel, annak tanácsos az Istenről alkotott elméleti fontolgatások helyett a jelen pillanat megélését, érzékelését gyakorolnia. De vajon mi óv meg bennünket attól, hogy gyökértelen, sodródó, a pillanatot kiélvező perc-emberekké váljunk? Hogyan tekintsünk a jövő felé?

 


 Kocsis Katalin


 Bauer Róbert

 


Poszet József

Chimpán Tibor
Hosu Lóránd Birgiszer Roland
   
   

 


Felelős: Gál Sándor


Felelős: Cozma Ildikó

 


Kozma Enikő


Chis Kinga
 

 


Tempfli Ferenc Nagy Tibor

 


 

A HITTANÓRÁK RENDJE 2020-2021-es TANÉVBEN

A KIS SZENT TERÉZ PLÉBÁNIÁN

Csütörtök

Péntek

V.-VIII. osztály

1600 - 1700

 

0, I., II. osztály

1530 – 1615

 

 

III.-IV.

1615 – 1700

Elsőáldozásra készülők csoportja.

   

 

 

 

 

A templom állandó mise időpontjai:


Kedd, csütörtök és péntek: 18.00 óra télen / nyáron: 19.00
Hétfő, szerda és szombat: 8.00
Vasárnap: 8.00 / 10.00./ 12.00


Filiákban miserend:

a hónap
I. vasárnapján: Pálfalva 8:30 óra
II. vasárnapján: Körtvélyes 14.00 óra
III. vasárnapján: Pálfalva 8:30 óra
V. vasárnap: filiákban nincs mise

 

Mit kell tennem?

 

Ha meg szeretném kereszteltetni gyermekemet

 

A keresztség szentsége az első és a legfontosabb a szentségek közül. A keresztség kiszolgáltatását a gyermek szülei kell kérjék. Ha lehetséges, a szülők személyesen  jelentsék be a keresztelést. Azok, akik más plébániához tartoznak, és mégis itt szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, engedélyt kell hozzanak az illető plébániáról. Ez azért fontos, hogy mindenki kapcsolatban legyen a saját plébániájával. A keresztelést, kérjük, az irodában jelentsék legalább két héttel a keresztelés előtt. A keresztelést általában vasárnap a 10 órai szentmise után (11 órakor) végezzük, de természetesen más napokon is lehetséges. A keresztszülők közül legalább egynek katolikusnak kell lennie.

……………………………………………

 

Ha házasságot szeretnék kötni

 

Csak szabad állapotú személyek, egy férfi és egy nő köthet katolikus házasságot.

Legalább az egyik fél katolikus vallású kell hogy legyen.

Ha az egyik fél már kötött egyházi házasságot, de  elvált, katolikus szertartás szerint nem köthet új házasságot.

Amennyiben valaki egyházi házasságot szeretne kötni, kérjük, lehetőleg már az év elején, de legalább három hónappal az esküvő előtt  jelezze szándékát a plébánián. Ez azért fontos, hogy időben egyeztetni tudjuk az időpontot, illetve legyen lehetőség a jegyesekkel való beszélgetések beütemezésére. Ezen találkozók célja az ismerkedés, beszélgetés a házasság szentségéről, illetve a szertartás megbeszélése.

Amennyiben a jegyesek nem templomunkban voltak megkeresztelve, keresztelési igazolást kell hozniuk.

……………………………………………

 

Elhalálozás esetén

Rendes körülmények között csak római katolikus, plébániánkhoz tartozó személyt temetünk el.

Kivételt képezhetnek azok a más felekezetű személyek, akik vegyes házasságban élnek (éltek), katolikus házastársuk plébániánk híve (volt), s még életükben úgy rendelkeztek, hogy katolikus szertartás szerint kérik a temetést.

A temetés időpontjával kapcsolatban egyeztetni kell a temető adminisztrátorával is.

……………………………………………

 

A SZATMÁRNÉMETI KIS SZENT TERÉZ TEMPLOM

ÉS PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE

A terület benépesedése

            Szatmár kis város volt. 1815-ben a város statisztikája: református: 8800; római és görög katolikus: 3300; lutheránus: 70; ortodox: 65. Az összes lakosság: 12 ezer.

            1900 körül fűrészgyárat létesítenek itt.

            1910-ben indul az Unió. Többen összeállnak és bútorgyárat létesítenek. Az első világháború után vagongyárat csatolnak hozzá, ebből lesz az Unió.

            A város lótenyészete ezen a területen volt. Azt a területet ma is Kis-lókertnek és Nagy-lókertnek nevezik. A lótenyészet megszűnt. A gyárak munkásai ennek helyén házakat építettek maguknak. Földművesek is laktak itt.

            A város növekedésnek indult. A beköltözők között sok katolikus is volt. Lassan beépült plébániánk területe.

            1970-ben az árvíz után épültek a blokkok. Ezzel a hívek száma erősen megszaporodott.

A templom építője:

Fiedler István püspök: 1930-1941. nov. 30.

Az első templom: az iskola

1931.            A katolikusok száma nőtt. Szolomájer István, a Püspöki Konviktus tanulmányi felügyelője vasárnaponként egy szentmisét indított be az állami iskolában. Aztán felváltva miséztek a görög katolikus pappal. Ez a helyzet 1933-ig tartott. Egyre többen voltak a szentmisén.

            Szolomájer 1931-38-ig intézte a templom ügyeit nagyon jól. Mezőfényen született 1906-ban. 1943-ban Técsőre helyezték. Itt halt meg 1971-ben, 65 évesen.

Az iskola, ahol 1931-33-ig miséztek.

A második templom: magánház

1933.            1933. június 29-én kibéreli Borbás Lajos egyik házát az óhegyi út elején. (a harmadik ház) Két évig, a templom megépítéséig itt van a szentmise. Minden vasárnap és ünnepnap miséztek itt. Szolomájer István énekre tanította a népet, előadásokat tartott. Egy alkalommal Fiedler püspök úr is megjelent köztük. Sokan voltak. Ekkor mondta a püspök úr: „Ide templom kell. Itt a nép szereti Istent.” Azonnal utasítást adott, hogy keressenek megfelelő helyet templom részére. Először a sarokra akarták. Lőrincz Lajos, a Püspöki Konviktus és az Irsik-árvaház vezetője felajánlotta a jelenlegi helyet. Egy kis kacsaúsztató pocsolya volt a területen.

A ház, ahol 1933-35 volt a szentmise.

Ebben jelentette ki Fiedler püspök, hogy ide templom kell.

Szolomájer István

1931-38 volt a vidék első legendás hírű papja

1933-35-ig ezen az oltáron volt a szentmise a magánházban

 

A templom építése és felszentelése

1934-35.        A munkálatokat Szolomájer István vezette. Először is homokot hordtak, hogy a területet feltöltsék. Többen segítettek ebben, akiknek volt szekere. Ezek: Mihálka Lajos, Kukuját László, Váradi (Városi???) János és mások. A templom tervét Sallerbeck nagyváradi mérnök készítette. Az építést Terge László vállalkozó hajtotta végre. A költségek nagy részét Fiedler István püspök úr fedezte. Hozzájárult Szabó István püspöki helynök és az itt lakó nép is.

            A munka gyors ütemben ment. 1935 októberére elkészült. Fiedler István püspök úr október 27-én, Krisztus Király ünnepén felszentelte Lisieaux-i Kis Szent Teréz tiszteletére. A püspök úr a templomszentelés alkalmával pappá szentelt három minorita diákonust.

            A templom felszentelésekor megkapta Kis Szent Teréz ereklyéit is. Lőrincz Magdolna és Botli Klára irgalmas nővérek Párizsban tanultak. Onnan írtak Lisieux-ba Ágnes anyának és kértek templomunknak ereklyét. Augusztus 25-én érte mentek. A csomag készen volt, egy nővér lehozta a várószobába. Fiedler püspök úrnak volt címezve. Szeptemberben átadták a püspök úrnak, ő meg templomunknak továbbította.

 A templom, mikor készen volt

A templom belseje később, 1960-ban

A templom belső felszerelése

1936.         Ezt is Szolomájer István intézte. Megépítik a főoltárt és a lecke-oldali mellékoltárt betonból. Harangot vesznek. Nagy ünnepség keretében húzzák föl helyére. Az árát gyűjtésből fedezték. Megvásárolják a főoltárra Kis Szent Teréz szobrát. Komka Vilmos kanonok fizeti. Kerítéssel veszik körül a templomot. Ebben Szabó István nagyprépost segít.

1937.         Megveszik a Jézus Szíve szobrot. Előadást rendeznek, ebből fizették

1938.         Szolomájer Istvánt november 15-én elhelyezték.

1939.         Szolomájer utóda Dr. Dobos János (1938 novembertől – 1940 januárig). Alatta készülnek el a templom padjai. Árukat Gárdos János tiszthelyettes fizeti ki. Dobos János szerzi a harmóniumot is.

Átmeneti időszak

1940-41.   Átmenetileg Fischer Pál járt misézni templomunkba. Szolgálata itt fél évig tartott: januártól júliusig. Utána Cserei Béla, székesegyházi káplán misézik itt. Csereit Franzen Károly követi. 1941 szeptembertől 1942 júliusáig.

1942-44.   Franzen utóda: Heveli Antal, székesegyházi káplán. 1942 augusztustól 1944 szeptemberig. Bevezeti a Szent vagy Uram éneklését. Mise után a néppel énekpróbákat tart. Megveszi a Szent Erzsébet szobrot. Özvegy Gárdos Péterné egy kelyhet és misekönyvet ajándékoz a templomnak.

1944.        Szeptembertől Kaplonyi Gyula székesegyházi káplán gondozta templomunkat.

                       Szatmárt három bombatámadás éri. A mi templomunk teteje is megrongálódott. Kaplonyi gyűjtést rendezett és megjavította a tetőt. Kaplonyi később elment a katonákkal, majd orosz fogságba esett. Dr. Fischer Pál jár ki már másodszor a székesegyházból templomunkba misézni. (1944-46.)

                        Szatmárra bevonul az orosz hadsereg. Templomunkat belövések érik, az ablakok kitörnek, a templomi ruhák eltűnnek. – deportáltak plébániánkról 9 embert.

                        Fischer Pál szervezi újjá az egyházi életet. A sérüléseket kijavítják, új ablakokat helyeznek be, szerez használt miseruhákat.

Az egyházközség megszervezése

1946-52.  A hívek arra kérték Dr. Czumbel Lajos apát-kanonok plébánost, járjon közbe Scheffler püspök úrnál, hogy a Kis sz. Teréz templom kapjon állandó papot. 1946. szeptember 15-én Scheffler János püspök úr Toma György volt felsőbányai segédlelkészt szervező lelkésznek kinevezte. A szervező lelkész december 20-án érkezett a plébánia területére. Lakást Sándor János Hegyi u. 48. szám alatti házában kap. Koszttal fölváltva ellátta: Jáger György, Hoitsik Gyula, Toma József és Gárdos Endre.

1947.       A lelkész elmegy minden katolikushoz házat szentelni, hogy megismerje a híveket.

                       Május 8-án megválasztják az első egyháztanácsot. Elnök: Béres János, gondnok: Jáger György, jegyző: Kondor Sándor, tagjai: Székelyhidi István, Sándor János, Löw József, Zséfer Gyula, Szulczer János, Haller István, Gárdos Endre, Rózsa István, Vantuch Antal, Drimus József, Galiger Ferenc, Knill János, Timár Gyula, Vágányi József, Bartos József, Hermann József.

                      A legfontosabb feladat: a plébánia épületének megépítése. Gyűjtést rendeznek erre a célra. Megalapították a kultúrgárdát. Színdarabokat adnak elő, a jövedelmet a plébánia építésére fordítják. Béres Katalin és Buzás Imre tanítók segítettek betanítani a darabokat. Szerepeltek: Gárdos Endre, Gárdos Erzsébet, Rózsa Mária, Müller Margit, Tubákos Ilona, Magyar Lenke…

                              Rendeztek tea-estéket, fagylalt-délutánokat, egyházközségi összejöveteleket.

Az első Úrnapi körmenet.

Pakocs Károly püspöki helynök végezte a szertartást. A körmenet kiment az utcára és nagy területet járt be. Kántorok ebben az időben: Székelyhidi István gépkocsi-vezető, Buzás Imre igazgató-tanító, Magó Bódog iskolatestvér.

                  Kis Szent Teréz halálának 50. évfordulója.

                              Október 3-án tartották. Háromnapos ájtatossággal készültek rá. A szónok Czumbel kanonok úr volt. Az ünnepen Scheffler püspök úr misézett. Este Czumbel kanonok úr beszélt a munkáról. Megalakították az oltár-egyletet és a rózsafűzér-társulatot.

A templom tetején átrakták a cserepeket. A munkát Holeiter István végezte.

      Kin Teréz volt a rendezvények kedves alakja. Vidám, kedves, szolgálatkész.

Süt, főz, kiszolgál,szervez. Élete végéig segítette a templomot és a plébániát.

Ferenc Terézia a leánykori neve.

(1890-1973)

 


 Kin néni

1948.                     Május elején szomorú esemény történt: kirabolták templomunkat. Oltárterítőket, templomi ruhákat vittek el.

                              Elkészült a plébánia-épület tervrajza. A püspök úr módosította. Azt mondta, szaléziánusokat akar ide telepíteni. Az épületnek nagyíthatónak, továbbépíthetőnek kell lennie. A végleges tervet Janiczky Pál főmérnök készítette. Az épület utca felőli részén fülke legyen. Ide Jézus Szíve szobrát kell állítani. Jézus Szíve fogja a híveket a templomba vonzani.

                              Az építésre árajánlatot kértek. Négyen nyújtották be ajánlatukat: Huber György, Páskándi László, Rácz Ferenc és Nyisztor János. Az egyháztanács Huber György ajánlatát fogadta el. Ez volt a legolcsóbb.

                              Az alapkőszentelés július 11-én volt. Pakocs Károly püspöki helynök végezte. Segédkezett Kaplonyi Gyula és Rényi Ferenc. Az okmányt az épület templom felőli oldalán a jobb sarokba helyezték el. Év végére az épület elkészült.

 

Az alapkőletétel

Elkészült a plébánia épülete

 

Jézus Szíve szobra az utca felé néző oldalon

A plébánia felállítása

                              Scheffler püspök úr szeptember 15-én hivatalosan felállítottaa a plébániát. Határa a Szamos, a Szent-család plébániától a vasút-vonal választja el. Hozzá tartozoik: Pálfalva, Ombód, Pettyén, Dobrácsapáti, Amac, Körtvélyes. A megélhetést a hívek adománya biztosítottaa. Özvegy Kugler Lajosné halála után földje a plébániára száll.

                              Első lelkésze: Toma György

                              Ez Szatmár III. számú plébániája. Összeírták híveit. Van:

                                          Szatmáron:                              család: 295,    lélek 786

                                          Pálfalván és Ombódon:                           8,               15

                                          Amacon:                                                12,               20

                                          Körtvélyesen:                                        30,               88

                                                      Összesen:                                345              929

  

Az egyháztanács

                  Kápolna indul Körtvélyesen

                              Farkas Elekné átad a templom céljára két szobát. A közfalakat kibontják, az így kapott nagyobb helységbe oltárt állítanak. December 12-én felszentelték. Védőszentje Szűz Mária szeplőtelen szíve. Megkezdődik itt a misézés. Eddig az állami iskolában és magánházban volt a mise. A templom pártfogói: Farkas Elekné és Kaskocsák Gyula. Minden második vasárnap volt itt mise és az ünnepeken. Erről bővebben a Körtvelyes címszó alatt.

A körtvélyesi ház, ahol a szentmise volt.

1949.                     Május 3-án a lelkész beköltözött az új plébániára. 8-án volt a házszentelés. Utána vacsora volt. Ezen Pakocs Károly átnyújtotta Sándor Jánosnak a köszönő levelet, mert két éven át szállást adott a lelkésznek.

                              Szép ünnepnap volt május 29-én, ekkor volt a gyermekek első áldozása. 51-en voltak.

 Fiúk                                                                                       Lányok

Az Úrnapi körmenetek ettől az évtől a templom udvarán folynak le.

                             Az apácák haza mentek családjukba. A mi plébániánkra is költözött két nővér: Ornódi Julianna Annunciáta nővér, tanárnő és Deicola nővér. Ők látják el a papot, gondozzák a templomot, a kertet. – A nővér 1980-ban meghalt.

Ornódi tanárnő a gazdaságban

1950.           A háborúban betörtek a templom színes ablakai. Fehéret tettek helyükbe. Ebben az évben visszatették a színeseket.

1952-56.     1952. március 8-án Toma Györgyöt Fernezelyre küldik. A plébániát 4 éven át Fényi Ferenc vezeti. Sok dolga volt. A Szentcsalád plébániát is segít ellátni. Tanította a hittant. A gyerekeket szépen előkészítette az első áldozásra.

Elsőáldozók 1953-ban

Misszió

1955-ben nagy remény volt a misszió. Írásos meghívót vittek el minden katolikus családnak. Ez volt a plébánia első missziója. A missziós atya Hentes Miklós plébános volt. Emlékére felállították a missziós keresztet. Az emberek még 20 év után is emlegetik. Hentes Miklós 1982. márc. 19-én a kórházban meghalt. Béltekiek is, Batiziak is kérték, hogy náluk temessék el. Népszerű ember volt és apostol. Szatmáron temették el.

Aki részt vett a misszión, ilyen emlékképet kapott

1956-60.                Toma György visszajött plébániájára. Fényi Ferenc is a magáéra ment vissza. Drimus Anna helyét a kántori tisztségben Majer Viktor fiatal végzett kántornövendék foglalja el. (1956-60)

                              Működik az énekkar. Tagjai: Mányi Jenő, Jáger György, Gárdos Endre, Mülbauer Antal, Hamuth Ferenc, Mihálka László, Haller István, Kóródi István, Sándor János, Mihálka Lajos, Nagy Kálmán és mások, nők, lányok.

Az énekkar leányai 1959-ből

1960.         Toma Györgyöt Mezőpetribe helyezik. Az új lelkész Beliczay János. Nagybányáról jött ide. Április 20-án érkezett meg. Újpesten született 1911. december 20-án. Nagybányán 1943-60-ig volt.

                              Először is a villanyszerelést végezték el. Kontrás György, kántorunk férje készítette el. A templom festését Török Károly mester vállalta. A költségeket a hívek adták össze. Csaknem minden család hozzájárult.

                              Terdik Gyula vállalta, hogy az oltár fölé a mennyezetre megfesti Kis Szent Teréz képét. A munkát ingyen végezte.

                              Olajos Béla és Sz. Kálmán festette (Sz. Kálmán 1981. 28-án meghalt. 68 éves volt): a felírást: Rózsaesőt hullatok az égből. Ők festették a két mellékoltár előtt a mennyezetre Jézus és Szűz Mária fejét. Ez a két művész festette: Bosco Szent János áldoztatja Savio Szent Domonkost. Ambrus Anna (Tiburcia nővér) irgalmas apáca festette a szószék oldalára az apostolokat.

1961.                     Ugyancsak Ambrus Anna festette a kórus mellvédjén lévő képeket: Kettő Kis Szent Terézről, három Jézus csodái, Szent László és Szent Imre, az elveszett bárány, Jézus a börtönben. Árukat fizette: Az elveszett bárány: Mübauer Antal­; Kis Terézt meggyógyítja Szűz Mária: Gárdos Endre; Kis Szent Teréz imája: Raák József; Jézus beteget gyógyít: Gecse István; Jézus a viharos tengeren: Mülbauer Antal; A naimi ifjú: Sándor János; Szent László: Csontos János és Holeiter István; Szent Imre: Gárdos Mária; Jézus a börtönben: Mülbauer Antal; Ambrus Anna megfesti a kórus mennyezetére Szent Cecíliának, az ének védőszentjének képét.

1963.                     Ambrus Anna tovább dolgozott templomunkban. A Szűz Mária mellékoltárt körülvevő falakra éneklő angyalokat festett; az angyalok is ünneplik a Szűz Anyát. 1977. telén meghalt.                

Ambrus Anna 1910-77       

1964.                     Ebben az évben a plébános leírása szerint: A padlást lesároztattuk.

                              Szűz Mária oltárára esztergályoztattunk négy gyertyatartót. A tervet hozzá Terdik Gyula készítette. Ifj. Kruzlics Mátyás készítette el a gyertyatartókat.

                              Bekerítettük a plébánia mögötti udvart is.

                              A templomra kéményt építettünk, kályhát vettünk.

                              Meghalt Haller István, az első egyháztanács tagja. Példás katolikus életet élt. Szívbeteg volt. Betegen is segített minket. 79 évet élt. Lelkileg szépen elkészült a halálra. Családja szép katolikus életet él.

Élt: 1886-1965

1965.                     A templomnak nem volt baldachinja. Elkészítettük. Használatba vettük.

A baldachin első használata

                              Szintén a plébános leírása szerint: Szépek az úrnapi körmenetek. Úrnapja utáni vasárnap szoktuk tartani. Két sátort állítunk az udvaron, a másik két állomás a templom két mellékoltára. Sok ministráns, sok virághintő leány teszi kedvessé és sok szülőnek felejthetetlenné.

Holeiter István rendezi a ministránsokat

Virághintő lányok

1968.                           Meghalt Béres János az egyháztanács első elnöke. 90. dik évében volt. Példás katolikus életet élt. Teljes erővel támogatta az egyházközséget. Az ostyát mindig ők vették a templomnak…

1970.                     Az árvíz.

Május 10-től a Szamos rohamosan nőtt. A víz már a templom és a plébánia udvarán volt. A város mélyebben fekvő részeit elöntötte. Mi így megszabadultunk, de a város túlsó oldala szörnyű napokat élt át. 

                              A veszély elmúltával megjelent Ceauşescu államfő és biztosította a hajléktalanokat, hogy őszre valamennyien lakásban lesznek.

                              A blokkok építése templomunk körül mindjárt meg is indult.           

                              A plébániára bevezették a vízvezetéket. Az utcai fővezetéket ekkor vezették az épülő blokkokhoz.

1971.                     A fiúk szépen járnak ministrálni. Új katolikus családok költöztek ide, ezek gyermekei is bekapcsolódtak. 

                  Ministránsok. Mögöttük az épülő blokk látszik

1972                      A hívek száma megszaporodott. Nehezen szokták meg templomunkat. A gyerekek járnak hittanra, velük lassan a szülők is eljönnek. Egy jó katolikus család padlásán tűz ütött ki. Az apa, az anya és Adél leányuk olyan súlyos égési sebeket kapott, hogy meghaltak. Csak Polgár Tibor fiuk maradt életben.

Az idén van 100 éve, hogy Kis sz. Teréz született. Igyekeztünk szépen megünnepelni. A vasárnapi szentbeszédek egész hónapban erről szóltak. A háromnapos ájtatosságra idegen papokat és gyóntatókat hívtunk.

A szakácsnék és a felszolgáló: Baloldalt a felső Halinda Mária, sokáig volt a templom sekrestyése. Mint sekrestyés halt meg 1976-ban

1974.                     Január 15-én meghalt Rózsa István egyháztanácsosunk. Szép családi életet élt. Példás katolikus volt. Felesége is segített, veje festette a főoltár fölé a mennyezetre Kis Szent Teréz képét.

Rózsa István

Kerítés építése

Patyánszky Katalin betonelemeket szerzett és szálítatta a templom udvarára. Mikor minden anyag együtt volt, Heidel Ferenc vállalta a munka vezetését, segítséget neki a hívektől kértem. Heidel Ferenc másban is segít.

Heidel Ferenc

                              November 29-én meghalt Szulczer János egyháztanácsos. Az Egyház hűséges fia volt. Mindig segített, ahogy tudott. Ő fonta az utcai kerítés drótját, hogy olcsóbb legyen.

 

                  Szulczer János egyháztanácsos volt 1947-1974.

1975.                     A háború és egy betörés megfosztotta templomunkat a miseruháktól. Trunk Emma és Magda új miseruhákat készítettek a templom részére. A templom díszítését és sokszor takarítását is elvégzik. Sokat segítenek. Emma segédkántor is.

Magda            Emma

1976.                     Felállították a szembe miséző oltárt. A tervet román stílusban Bolemann Sándor készítette. Ifjú Kruzlics Mátyás kivitelezte. Mind a ketten szeretettel dolgoztak rajta. Érezték, hogy nem közönséges bútordarabon munkálkodnak. Virágvasárnap volt rajta az első szentmise.

Kántor-család

                              Kontrás György vezette be a villanyt templomunkba, szerelte villanyra a harangot, karbantartja a villanyt és segít, amiben tud.

                              Felesége Drimus Anna templomunk kántora 1949-56-ig, majd 1960- . Tanítja a népet, a gyerekeket énekelni. Segít az első áldozók előkészítésében. Búcsúk alkalmával, virágvasárnap, nagypénteken szerepelnek. Több szólamra énekelnek. Néha hegedű kísérettel egy-egy szólót is énekelnek. Feladatát lelkiismeretesen teljesíti. Az egyháztanács első női tagja.

                              Három leányuk mint segédkántor emeli a szertartások fényét.

 Az énekkar

Lebontják a sekrestye cserépfedelét

1977.                     Az év legkedvesebb ünnepe mindig a gyerekek első áldozása. Ebben az évben  voltak legtöbben: 82-en.

                              A sekrestyét bádoggal fedtük be, mert állandóan beázott. Mindig szívesen segítenek a felnőttek is, a gyerekek is.

                        Az egyháztanács tagjai:

                              Jáger György (1898-1982)

 

     A szervező lelkészt hosszabb időn keresztül kosztolta. Tagja volt az énekkarnak. Segített az egyház földjeinek megmunkálásában. Felesége 1982. ápr. 4-én agyvérzésben meghalt. Imádkozó, szorgalmas, jó lélek volt. Nyugodt, szép házaséletet éltek. Gyermekük nem volt, örökbe fogadtak egy fiút és fölnevelték.

                              Saját földjén gazdálkodott.

Jáger GyörgyGondnok volt

                              Gecse István (1909-       )

Gazdálkodó ember volt. Szekerük volt. A lelkészt szállították a filiába. Az anyagot a plébánia építéshez a helyszínre fuvarozták. Hosszabb ideje perselyez. Bármiben segít, amiben tud.

                             

 

 

 

 Gárdos Endre (1907. június 15. – 1986. ápr. 16.)

      A szervező lelkészt ebéden látta vendégül hosszú időn keresztül. Szerepelt a jótékony célú színdarabokban. Emlékezetes szerepe volt az Iglói diákokban az Odrobina Janó megszemélyesítése. Lakásukban madártej-délutánt szerveztek az épülő plébánia javára. Állandó tagja az énekkarnak. Pénzbeszedő volt, házszentelésen a pappal ment. Aranylakodalma 1981. szept. 13-án volt. 2 leánya, 4 unokája, 3 dédunokája van.

 

 

 

 Toma József (1905-      )

A szervező lelkészt kosztolta ő is. A templom és a plébánis lakatos munkáit szeretettel végzi. Másban is mindig segít. Lakatos mester volt.

 

 

 

 

                  Kruzlics Mátyás (1906-    )

      Tagja az énekkarnak kezdettől fogva. A gondonok megöregedett, munkáját ő végzi. Őre, gondozója a templomnak és a plébániának. A templomi nagy létrát csináltatta. A kántort is többször helyettesítette templomban is, temetésen is. Előimádkozza a rózsafűzért a templomban. 1981. febr. 12-én volt 50 éves házas. Az egész egyházközség ünnepelte. Szentségimádáskor órákat tölt az Oltáriszentség előtt.

      Vasöntő mester volt. Földje, szőlője volt. Két fia, egy leánya van.


                              Hermann József                    

                              Asztalos mester volt. Négy gyermeke van. A család rendes katolikus életet él. Segített az építkezések alkalmával a pénzt beszedni. Mindig támogatott pénzzel is minket. Egy szomszédjával ellentétbe került. A szomszéd halálos beteg lett. Kértem Józsefet, jöjjön, béküljenek ki. Eljött velem és kibékültek. Szép volt. Ötven éves házassági jubileuma előtt azt mondta gyermekeinek, unokáinak: Várlak benneteket a jubileumi vacsorára, de csak az ülhet az asztalhoz, aki gyónt, áldozott. 

                              Drimus József (1896-1978)

                  Feleségével együtt példás katolikus életet él. Egy fia és négy leánya van. Leánya a kántorunk. Máramarosszigetről került ide. Tagja volt az énekkarnak, sokáig perselyezett, anyagilag és munkájával mindig mellettünk állt.      1978. okt. 8-án jelen volt a nagymisén. Utána kántor-leányával haza indult. 150 m után azt mondta: Lassítsunk, mert fáradt vagyok. Néhány lépés után lánya vállára esett és halott volt. Taxival a templomhoz hozták, feloldozást és szentkenetet kapott. Hasznos egyháztanácsos és meggyőződéses katolikus családapa volt.

                              Timár Gyula (1906-1977)

                              Foglalkozása: cserépedény-készítő. Támogatta egyházunkat. Ha lovas kocsira volt szükség, mindig szívesen adott. Pénzzel is támogatta az egyházközséget. . bármire volt szükségünk, mindig mellettünk állott.

                              4 fia, 2 leánya van. Felesége imádságos, jó asszony.

                              Utolsó betegségében meggyónt, megáldozott, szentkenetet kapott, nyugodtan halt meg.

1978 júl. 30.         

Ezen a napon itt misézett és adott elsőmisés áldást Fagea László, szatmári származású újmisés. Apja román, görög katolikus, anyja magyar és római katolikus. Sokan voltak a templomban. Szép hangja van és erős, magas a termete. Jámborul, szépen misézett. Ebben az évben egyházmegyénk részére két újmisést szenteltek.

A templom fűtése

                              Kéményt építtettünk, és beállítottunk egy vaskályhát. A vad hideget megtörte ez is, de kevés volt. Az idén végre sikerült danthem-kályhát kapnunk. Karácsonykor fűtöttünk először. Megváltozott vele a világ.

                              Az emberek nagyon örülnek neki. Mostmár mindenki jöhet templomba, öregek is, gyerekek is. Úgy éreztük, Jézus karácsonyi ajándéka volt ez templomunknak.

1979.                     A Kis sz. Teréz búcsút szept. 30-án tartottuk. Előtte tridum volt.     Az első beszédet Kirner Ferenc túrterebesi plébános mondta. A másodikat Farkas Ferenc      P. Hugolin ferences atya mondta. A harmadik szónok Fangli Eduárd, a Szent János plébánia templom segédlelkésze mondta.

                              A nagymisét Sipos Ferenc kormányzó úr mondta, a prédikációt is.              

                              Mióta megnőtt a plébánia lakósainak száma, kicsi volt a sekrestye a hittanosok befogadására. Meg kellene nagyítani. Még októberben hozzáfogtunk. Év végére elkészült. Januárban már az új sekrestyében tanítottunk. Ebben 100 gyereknek van ülőhelye.

                              A munkát Pugner Sándor készítette el.

                              Egy jó nagy cserépkályhát rakattunk. Bartos mester készítette el.

                              20 padot is csináltattunk. Vaskosak. Remélem, sokáig fognak tartani.

1980 őszén Sándorfaluban. Ekkor kértem az újabb segélyt.

Merli Rudolf, Szőke János, titkárnő, Beliczay János, Ardai Attila

1980.                     Kívülről rendbe hoztuk az egész templomot. A problémát a vizes falak eltüntetése okozta. Alul az egész falat műkővel vettük körül, a műkő és a fal között kis levegőréteget hagytunk. Megfelelő kövezett utakat is építettünk. A megrenovált templom megszentelése a búcsún történt. Toma György végezte a szertartást. Imájában arra kérte a jó Istent, hogy működjön a templom tovább Isten dicsőségére. – Szép idő volt. Sokan voltak.

Ministránsok az új sekrestye előtt

Virághintő lányok

A templom melléktetőit cinezett bádoggal fedtük be. Az ablakokra dróthálót helyeztünk. Úgy gondoljuk, a parittyázó gyerekek most már nem fogják belőni őket. A templom be nem rögzített padjaira és a sekrestye hittanpadjaira gumi-ülőkéket helyeztünk, hogy a hidegtől védje meg a rajta ülőket.

                              Karácsony éjjelén az éjféli mise után betörtek a templomba. Betörték a kórus ajtaját. Levágták a harangkötelet, ezen ráereszkedtek a gyóntatószékre, onnan a padlóra. Kinyitották a sekrestye ajtaját és aprólékosan átkutattak mindent. Elvittek két paténát, az egyik közülük ezüst, a másik rézöntvény; elvitték a keresztelésnél használt olajok tégelyeit, ezek rézből voltak; a szentkereszt ereklyét kitörték az ereklyetartóból. A tettesek többen voltak.

1981.                     Az öregek már régen mondogatják, hogy jó volna mikrofon a templomba. Koronai Mária vetette föl az Unióban ezt a problémát. Két szakértőt kértek fel a megvalósításhoz: Ángyus Ottót és öccsét. A költségek jó részét összeadták, jó mikrofonokat szereztek be és megcsinálták. Fekete vasárnap kezdtük meg. Jól sikerült a beszerelés. Nyugodtan, tisztán szól. Az öregek hálálkodtak érte. A munkát Vieland Frigyes szervezte és irányította.                     

                        Meghalt Müller Pál asztalos (1903-1981). Mezőteremről került ide. Ő készítette a templom gyóntatószékét és a sekrestye szekrényét.

1982.                     Február 8-án megérkezett a villanyorgona. Kötélen húztuk fel a kórusra. A kántorné nagyon örül neki. Ünnepélyesebb vele a szentmise. Vasárnap sokan voltak a templomban, mindenki hallani akarta. Szép is volt így orgonával.

                              Beliczay János 1982. október 1-től nyugdíjba ment. Az új plébános Knecht Béla, aki Batizon volt plébános. Ott szerették, remélem, itt is szeretni fogják. Ott szépen dolgozott, bízunk benne, hogy ilyen szellemben fog itt tovább dolgozni.

  2015 Barta Barnabás segédlelkész rövidítése a Historia Domus alapján.

17-MICRO

 
UA - Ion Vidu
UB - Belșugului
UC Crișului
UD - Dima
UE - Vasile Lupu
UF - Brașov
UG - Louis Calderon
UH - Independenței
UJ - Jocului
UK - Bobocului
UL - Lucernei

 

 
UM - Măcinului
UN - Nectarului
UO - Jubileului
UP - Păulești
UR - Nucului
US - Someș
UT - Triumfului
UX - Brașov/Jocului
Păpădiei Grigore
Alexandrescu

 

SOARELUI

 
 Octavian Goga
 Lucian Blaga
 Ostrovului
 C. A. Rosetti Anderco = Dohány utca
 Sadoveanu
 Lebedei
 Iza
 Olteniei
 Șantier
 Cerbului
 

 

KISLÓKERT

 
Cerbului
Pictor Grigorescu
Fűrész (Ferestrău)
Bartók Béla
Victor Babeș
Luchian
Danton
Bucegi
Lăpușului
6. Martie == Pintea Haiducul
Gheorghe Pop de Băsești
Grozăv
 
 

NAGYLÓKERT

 
Vulturului
Moților
Gheorghe Pop de Băsești
Zefirului
Crângului
Privighetorii
Dorobanților
Căprioarei
Ciocărliei

 

 

CARPAȚI II

 
CA - Ambudului
CB - Bârgăului
CC - Codrului
CD - Dorna
CE - Cibinului
CF - Fântânele
CG - Ganea
CH - Homorodului
CR - Alecu Russo
CU - Lucian Blaga

 

 

CARPAȚI I

 
Aleea Clăbucet
Aleea Postăvaru
Caritas
Ganea
Turului
Iosif Vulcan
Amațului
Ciprian Porumbescu

 

 

 

 

EGYHÁZTANÁCS

 Az Egyháztanács Szabályzatának megfelelően a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia hívei az alábbiakat választották meg egyháztanács tagoknak.

1. Tempfli Ferenc,
2. Chimpan Tibor,
3. Kocsis Katalin,
4. Cozma Ildikó,
5. Hosu Lóránd,
6. Chiș Kinga,
7. Bauer Róbert,
8. Magos Róbert,
9. Gál Sándor,
10. Poszet József,
11. Szulczer Márton,
Hivatalból tag:
12. Ft. Danku Balázs, plébános;
13. Dolhai Anna, kántornő;
14. Schvarczkopf Enikő, lelkipásztori munkatárs;
Póttag:
15. Nagy Tibor;
16. Birgisser Roland;
17. Kozma Tibor;
Meghívott:
18. Nagy Lóránt
Jogtanácsos:
19. Szabó Bíborka
 
 

 RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT

Három rózsafüzér csoport működik egyházközségünkben, akik minden hónap első vasárnapján tartanak titokcserét.

Felelősök: Buna Viktória: 0361-419380
               Petser Lúcia: 0361-419717
               Pásztor Tibor: 0742278478

 
 

ÉNEKKAR

A Kis Szent Teréz énekkara jelentősebb ünnepeken szolgálják éneklésükkel a liturgia szépségét. Elsősorban templomunk közösségét örvendeztetik meg énekeikkel.

A kóruspróbákat heti rendszerességgel tartják, minden kedden este a szentmisét követően.

1. Bauer Robert - tenor
2. Bauer Teréz - alt
3. Chimpán Tibor -  basszus
4. Cociorva Jolánda  - alt
5. Darabánt Pál - tenor
6. Dehenes Dorottya - szoprán
7. Dolhai István - basszus
8. Görbe Katalin - szoprán
9. Grosszos Erzsébet - alt
10. Frank Ilona - alt
11. Forgó Mária - alt
12. Iles Ariana - szoprán
13. Huber István - basszus
14. Kohán József - basszus
15. Kozma Enikő - szoprán
16. Merk György - tenor
17. Mordán Terézia - szoprán
18. Nagy Tibor - basszus
19. Schuller Ottó - tenor
20. Skapinyák Károly - tenor
21. Zolcsák Lajos - basszus
22. Tepfenhart János - tenor
23. Zancu Laszló - basszus
24. Török Mária - szoprán
 

A felnőtt kórus tevékenysége mellett az ifjúsági kórus szintén aktívan részt vesz a liturgiában, amely a maga stílusában, vonzó módon igyekszik az szentmisék és egyéb ünnepi események tartalmát egyfajta modernebb formában tolmácsolni, színesebbé tenni Isten és emberek felé, igazolva ma is az ősrégi mondás időszerűségét:”Aki szépen énekel az kétszeresen imádkozik.”

Ifjúsági énekpróbák minden pénteken este 8-tól.

Mindkét kóruspróbára várjuk mindazon híveink jelentkezését, akik szívesen énekelnek.

 

A Kis Szent Teréz plébánia családcsoport tagjai

 

 1. Szulczer Márton és Angéla

 2. Pop Zsolt és Leila

 3. Kozma Tibor és Enikő

 4. Pap Zsolt és Dóra

 5. Heinrich Ferenc és Erika

 6. Chis Zsolt és Kinga

 7. Szabó Tamás és Bea

 8. Schvarczkopf Ottó és Enikő

 9. Magos Róbert és Sára

 10. Dánku Attila és Andrea

 11. Magyari Zsolt és Gyöngyvér

 12. Nagy Csaba és Angéla

 13. Székely Lehel és Csilla

 14. Poszet Antal és Henrietta

 Munkatársak:

 

Ft. Kinczel István plébános
 tel: 0261-763970
 440250 Satu Mare, str. Păuleşti nr. 7.
 
 Szatmárnémetiben születtem 1977 április 26-án. Pappá 2002 június 29-én szenteltek. 2003-2004 között Nagybányán a Szentháromság templomban voltam segédlelkész, ahonnan 2004-ben Rónaszékre helyezett a főpásztor. Három éves szolgálat után 2007-ben Felsővisóra kaptam plébánosi kinevezést, ahol 10 évet szolgáltam. 13 éves "végvári" pasztoráció után igen meglepett a 2017-es kinevezés, amikor ide, Szatmárra kerültem.
 
 
 
 Dolhai Anna 
 Kántor- és titkárnő
 
1960 április13.-án születtem Sárközújlakon. 1989-től vagyok a Kis Szent Teréz kántornője. Teológiai tanfolyamot végeztem Szatmárnémetiben Római Katolikus Püspökség keretén belül, a kántorképző tanfolyamot pedig 2010-ben végeztem.
 
 
 
 
 

 

Köszöntjük a Szatmári Kis Szent Teréz Római Katolikus Plébánia honlapján!

 

Templomunk és egyházközségünk védőszentje Lisieux-i Kis Szent Teréz.

A templom és plébánia Szatmár város délkeleti részén, a Szamos folyó és Homoród között, a külváros és iparnegyed területén helyezkedik el. A templom 1935-ben épült.  1948 óta működik itt önálló plébánia. Az egyházközség jelenleg 3100 lelket számlál.

 

A plébániához tartoznak a következő szamosmenti falvak: Pálfalva, Ombód, Pettyén, Dobrácsapáti, Szamoskóród, Kiskolcs, Nagykolcs. Továbbá: Szatmárkörtvélyes Hegyi út, Amac, Oroszfalu (Ruseni), Hirip, Résztelek (Tataresti).

 

Honlapunkon híreket, információkat találhatnak a plébániáról, a legfrissebb eseményekről, egyházközségünk életéről.

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 19:00
Szerda 7:30
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00

 

 

Részletek a képre kattintva