„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Tíz idézet a szent arsi plébánostól

Jézus Szíve végtelenül jó és végtelenül szeret mindannyiunkat, bárkik legyünk. Nekünk viszont bíznunk kell benne. Létezik egyfajta félelem, ami nincs tetszésére. 
(Az Úr imájáról)

Ha Isten Atyának nevezte magát, azért tette, hogy nagyobb bizalomra ösztönözzön minket.
(Szentbeszéd a reményről)  

Akinek minden hatalom adatott, még mindig nem veszítette el azt.
(A szent küldetésének jelei)

Isten mindenekfelett bizalmat vár tőlünk. Ha ügyeinket egyedül Őrá bízzuk, igazságossága és jósága bizton megsegít.
(Életszabály)  

Nem tudod, mily bőségesek Isten gondviselésének forrásai azok számára, akik benne bíznak.
(Elmélkedés az Eucharisztiáról)

Betegségben, bánatban nagy bizalommal kell lennünk Isten iránt, hiszen éppen ilyenkor akarja meglátni Isten, hogy bízunk-e benne, vagy sem.
(Szentbeszéd a reményről)

Ne kételkedj Isten gondviselése felől! Ő, aki kisarjasztotta vetésedet, biztosan segít majd, hogy be is takaríthasd.
(Maxima)

Isten működése erőteljes, ugyanakkor gyengéd; jó, ha Benne bízol.
(Mondás – Hivatások, művek)

Jó, ha minden fenntartás nélkül bízzuk magunkat az isteni Gondviselés vezetésére. Fenntartásaink kiszárítják kegyelmeinek áramlatát és bizalmatlanságunk megakasztja Isten áldásainak folyamát.
(Tanács az arsi plébános árvaházának vezetői számára)

 

Lám, ha minden bizalmunkat Istenbe helyeznénk, mennyivel boldogabbak lennénk!
(Elmélkedés az Eucharisztiáról)

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 19:00
Szerda 7:30
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00

 

 

Részletek a képre kattintva