„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Most, a szertartás végén szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik itt vagytok, kivált azokat, akik a fiatalokkal foglalkozó szinódusra készülve részt vettek a világiakért, a családért és az életért felelős dikasztérium, valamint a püspöki szinódus főtitkársága által szervezett nemzetközi találkozón.

Köszöntöm azokat a fiatalokat is, akik ma az ifjúsági világnapra egybegyűltek püspökük körül a világ valamennyi egyházmegyéjében. Ez egy újabb állomása a zarándoklatnak, amelyet Szent II. János Pál indított el, és amely tavaly Krakkóban gyűjtött egybe minket, 2019 januárjára pedig Panamavárosba hív minket.

 

Ezért pillanatokon belül a lengyel fiatalok átadják az ifjúsági világnap keresztjét a panamai fiataloknak, a két nemzet fiataljai mellett pedig az őket elkísérő püspököket és a világi hatóságok képviselőit láthatjuk majd.

Kérjük az Urat, hogy a kereszt, a Salus Populi Romani Mária-kegyképpel együtt, amerre csak elhalad, Krisztus legyőzhetetlen szeretetének megmutatásával növelje a hitet és a reményt.

 

A szenvedésbe ma belépő Krisztusra és a Szent Szűzre bízzuk a most pénteken Stockholmban elkövetett merénylet áldozatait, továbbá mindazokat, akik még mindig háborútól, ettől az emberiséget sújtó csapástól szenvednek. Imádkozzunk a ma reggel Kairóban [Kairótól északra fekvő Tantában – a szerk.], egy kopt templomban elkövetett merénylet áldozataiért! Őszinte részvétemet fejezem ki kedves testvéremnek, őszentsége II. Tavadrosz pápának, a kopt egyháznak és az egész szeretett egyiptomi népnek. Imádkozom az elhunytakért és a sebesültekért, közel vagyok családtagjaikhoz és az egész közösséghez. Az Úr térítse meg azoknak az embereknek a szívét, akik terrort, erőszakot és halált okoznak, és azoknak a szívét is, akik fegyvert gyártanak, és azzal kereskednek.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber