„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Hogyan menti meg a szent lengyel pápa gyónása a Róma utcáin lézengő hajléktalan egykori papot? Igaz történet. 

 Scott Hahn amerikai katolikus teológus egyik pap barátja egyszer Rómába utazott, ahol II. János Pál pápával kellett találkoznia. A Szent Péter Bazilika felé menet egy templom előtt haladt el. Elhatározta, hogy bemegy és imádkozik. A templom küszöbén egy koldust vett észre, aki ismerősnek tűnt a számára. Betért a templomba, imádkozott néhány percig, aztán kilépett a templomból.

Ekkor jutott eszébe, kire emlékezteti őt a koldus: egy szemináriumi társára, akit vele együtt szenteltek pappá. Zavartan közelebb lépett, hogy beszéljen vele. A koldus vonakodva elmondta neki, hogy sutba dobta a reverendát. A pap csak pár percet tudott vele beszélni mielőtt nehéz szívvel otthagyta, nehogy elkéssen az Őszentségével való találkozóról. Elment a Vatikánba és hamarosan az audienciára várakozók sorában találta magát, sokadmagával együtt.

A Szentatya elé érve megfeledkezett a protokolláris tanácsokról és áthágva minden előírást, II. János Pál lábai elé borult, koldussá lett pap barátjáról beszélt neki és a tanácsát kérte.

A pápa arra biztatta, azonnal menjen és keresse meg egykori társát, majd pedig térjen vissza a Vatikánba, de ezúttal már a hajléktalannal

A kihallgatásról távozva gyorsan visszament a templomhoz, ahol még mindig ott volt barátja, a koldus pap. Elmondta neki a hihetetlen újságot: „Gyorsan, a Szentatya vár minket magához magánvacsorára!” A koldus szabadkozott, hogy borzasztó állapotban van, koszos, rongyos és nincs mit felvennie. Barátja így felelt: „Idefigyelj! Nem megyek nélküled. Menjünk a szállodámba, adok borotvát és egy váltás ruhát, az megteszi.”

Épp idejében értek vissza a Vatikánba. A két papot II. János Pál magánlakosztályába vezették, ahol Őszentségével vacsoráztak. Az étkezés végeztével a Pápa arra kérte Scott barátját, hogy hagyja őt egyedül a koldussal és várakozzon a hallban. A Szentatya ekkor a koldus pap felé fordult és így szólt hozzá: „Atyám! Meghallgatná a gyónásomat?” A koldus pap dadogva felelte, hogy ő már nem pap. A pápa erősködik: „Egy pap örökre pap.” A koldus szabadkozott, hogy ő kiugrott pap és nincs joga gyakorolni papi hivatását. A Szentatya azt válaszolta, hogy ő a pápa és azonnal visszahelyezheti őt.

Kifogyva az érvekből, a kiugrott pap nem tehetett mást, mint hogy beleegyezett és meghallgatta II. János Pál gyónását. Rögtön utána pedig a pápa lábai elé borult és zokogva kérte, hogy most a Szentatya hallgassa meg az ő gyónását. Mielőtt elbocsátotta, a Szentatya közölte vele, hogy máris rábízza egy plébánia vezetését, különleges feladatként pedig megbízta, hogy a koldusokkal foglalkozzon.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber