„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Mese mese meskete

A Star Wars, amely a kisgyermekek számára is könnyen érthető módon dolgozza fel a jó és a rossz harcát, meglehetősen elfogadott a keresztények körében. A Harry Potter és más olyan művek esetében azonban, amelyekben elmosódik a határ valóság és fantázia, jó és rossz között, jóval nehezebb rámutatni a csúsztatásokra, illetve a burkoltan jelen lévő bibliai igazságokra. Mit tehet hát a szülő, a nevelő?

1. Végezzük el a „házi feladatunkat”!

Ha tudni szeretnénk, gyermekünknek való-e egy film vagy könyv, érdemes előszűrést végeznünk. Új filmnél, amelyet még csak most kezdenek vetíteni a mozikban, ez néha nehezen megoldható; ebben az esetben keressünk megbízható kritikákat, amelyek figyelmeztetnek, ha valami elfogadhatatlanra számíthatunk. Ha jól megismertük a film tartalmát, és még a megtekintés előtt elbeszélgetünk róla a gyerekkel, könnyen rámutathatunk azokra a pontokra, ahol az nincs összhangban a hittel. Sokszor rájövünk, hogy nem kell egy-egy filmtől vagy könyvtől távol tartanunk a gyereket, csak meg kell tanítanunk, hogy helyesen lássa.

2. Szánjunk időt a megbeszélésre!

A fantasy film megtekintése után segítsünk a gyereknek, hogy le tudja vonni a történet erkölcsi tanulságait. Ha úgy jövünk is ki a moziból, hogy erre aztán kár volt időt fecsérelni, használjuk ki a lehetőséget, és közösen értékeljük, amit láttunk: a szereplőkkel, helyzetekkel, cselekménnyel állítsunk párhuzamba szentírási történeteket, szakaszokat, erkölcsi igazságokat. A nyilvánvaló tanulságnál néha többet érnek a rejtett igazságok.

Image result for Star Wars harry potter amely a kisgyermekek számára

3. Tanítsuk őket az igazságra!

Ha ügyelünk rá, hogy gyermekeink élete Isten igéjében gyökerezzen, biztosak lehetünk benne, hogy bármit látnak, különbséget tudnak majd tenni a valóság és a képzelet között – de mielőtt mindenből kiszűrnénk az élvezetet, olvassuk el a négyes pontot:

4. De azért engedjük, hogy szárnyaljon a képzeletük!

A képzelet Isten ajándéka. Gondoljuk csak el, micsoda alkotó- és képzelőerővel teremtette meg az Atya a világegyetemet! Ha meggondoljuk: minden álmunk ebből a csodálatos világból táplálkozik. Isten azt akarja, hogy megismerjük őt, és ennek során felismerjük, hogy valamennyiünket a saját képmására alkotott: a saját alkotó, végtelen fantáziájú képmására. Látni szeretné, hogy ezt az alkotóképességet örömünkre, boldogságunkra használjuk, a teljes élet szolgálatába állítjuk.

5. Tartsunk velük!

 

A mesevilág, a könyvek, a filmek remekül összehozhatják a szülőket és a gyerekeket. A kisebbekkel rajzfilmet nézhetünk, számítógépes játékot is játszhatunk, ha nehezen köti is le a figyelmünket. A nagyobbakkal pedig, ha szeretik a fantasy műfajt, egy-egy könyvről, filmről elbeszélgetve közösen fedezhetünk fel egy új világot.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber