„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


A MAI EGYHÁZ FACEBOOKJA !!!

Helena Kmieć frissen végzett egyetemista volt, aktív tagja a lengyel egyháznak, az evangélium és a szegények iránti lelkesedés töltötte el. Hat hónapra utazott Bolíviába, hogy önkéntesként segítsen egy katolikus misszió árvaházában, ahol január 24-én rablógyilkosság áldozata lett.

Helena 2016 nyarán a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó szervezői között volt a szalvatoriánus rend ifjúsági csoportjának tagjaként. A Campus Misericordiae parkban az imavirrasztáson ő is hallotta Ferenc pápa buzdító szavait, aki óva intette a fiatalokat a díványboldogságtól. Magáénak érezhette ezeket a szavakat, hiszen aktívan, a világra nyitottan élte életét. A krakkói találkozón megismerkedett lengyel szerzetesnővérekkel, akik a bolíviai Cochabambában árvaházat működtetnek. Az ifjúsági világtalálkozóról hazatérve érlelődött meg benne az elhatározás: vegyészmérnöki tanulmányai végeztével elmegy néhány hónapra, hogy árva gyerekek között szolgáljon Bolíviában. Azt a szeretetet akarta közvetíteni feléjük, amit soha nem kaptak meg a családjukban. Korábban végzett már hasonló önkéntes munkát Romániában, Magyarországon és Zambiában is.

Január 9-én érkezett egy barátnőjével együtt Cochabambába, ahol terveik szerint júniusig maradtak volna. Január 24-én, kedden történt a tragédia: az elkövetők valószínűleg rablótámadásra készültek, amely során Helenát késszúrásokkal meggyilkolták. Azonnal érkezett segítség, de nem tudták megmenteni az életét. 

 

Adam Ziolkowski, a fiatalok missziós tevékenységéért felelős lengyel szalvatoriánus pap így búcsúzott tőle: „Helena soha nem vesztegetett el egy alkalmat sem, amikor jót tehetett másokkal.”

Az egyházi misszió egyik különlegessége napjainkban éppen az, milyen sok fiatal van jelen a világ perifériáin azok mellett a papok, szerzetesek mellett, akik egész életüket az evangelizációnak, a szegények szolgálatának szentelik. Sok huszonéves utazik el távoli vidékekre, akár csak a nyári szünet idejére, hogy másokat szolgáljon. Ezek a fiatalok általában nem hirtelen elhatározásból indulnak el, hanem régóta kötődnek valamely misszionárius rendhez, intézményhez. Hivatástisztázó folyamat is ez, amelyre a világra nyitott keresztény fiatalok százai vállalkoznak évről évre. A fiatalokkal foglalkozó szinódus előkészítő dokumentumában Ferenc pápa éppen ezt a „nagylelkű szolgálatot” jelöli meg az ifjúságpasztoráció kiemelkedő helyeként: „A szegénységet és kirekesztettséget megtapasztaló emberekkel való találkozás olyan alkalom lehet, amely segíti a lelki növekedést és a hivatástisztázást: a szegények ebből a szempontból is tanítóink, és annak az örömhírnek a hordozói, hogy a törékenységben meg lehet tapasztalni az üdvösséget.”

 

Nagyon értékes az az idő, amit ezek a fiatalok ingyenesen a világ szolgálatára szentelnek. Helena Kmieć tragikus története megmutatja napjaink Egyházának egyik arcát – egy olyan arcát, amely már magán hordozza a vértanúság jelét is.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber