„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Filmvilág!

Robert Bresson transzcendentális filmművész, s azon belül is katolikus hitű. Műveinek alapkérdése: mennyire hatja át Jézus Krisztus lelkisége a hitbeli dolgok iránt közömbös vagy ellenséges világot. A kegyelem, a szabad akarat, a determináltság, az irgalom, a megbocsátás, az áldozatra való készség, a végtelen jóság, illetve mindezek elutasítása, a gonoszság, irgalmatlanság, a nem szűnő bosszúvágy, a gyűlölet, a szélsőséges, ön- és másokat is pusztító szenvedély – mindezek meghatározzák szereplőinek jellemét. A katolikus Bresson valóságábrázolása mentes mindenféle hamis illúziótól. Egyértelmű számára, hogy a János-evangélium epilógusában olvasható – „A Világosság a világba jött, de a Sötétség nem fogadta azt be” (Jn 1,9–10) – megállapítás kétezer év óta létező szomorú alapigazság, s ennek megfelelő az emberiség létállapota is: az erőszak, az önérdek gátlástalan érvényesítése a meghatározó, az egymás közötti kapcsolatokban nem a megértésre való törekvés, hanem a másik legyőzése a cél.
A bűn angyalai (1943) című film egy női dominikánus szerzetesközösségben játszódik, ahová bűnt elkövető lányokat fogadnak be, megadva számukra az ....tovább..... 
http://ujember.hu/a-vilag-mely-nem-vesz-tudomast-istenrol/

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber