„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa...

Lezárult Hám János boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza

 

Schönberger Jenő püspök október 28-án átadta a Szentek Ügyei Kongregációnak azokat az iratokat, amelyek Hám János püspök boldoggá avatási folyamatának egyházmegyei szakasza során készültek. Az iratanyag azokat a dokumentumokat, leírásokat tartalmazza, amelyek igazolják és alátámasztják, hogy Hám János istenes életet élt, hősies fokon gyakorolta az erényeket, és példaképül lehet állítani a hívek elé. Tartalmazza ugyanakkor mindazokat az írásokat, nyilatkozatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy a kongregáció egységes képet alkothasson róla. Az iratcsomót a püspök által az egyházmegyei szakasz elején kijelölt egyházmegyei bíróság állította össze. Az említett szakasz posztulátora Ruppert József piarista, aki szintén jelen volt az átadáskor Rómában, ahogy az egyházmegyei bíróság másik tagja, Hankovszky Ferenc püspöki helynök. Ezzel ténylegesen lezárult a boldoggá avatási folyamat egyházmegyei szakasza és megkezdődött a vatikáni szakasz, amelyben Szentek Ügyei Kongregáció szakértői, tudós teológusai végzik el a megfelelő vizsgálatokat és kutatásokat.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 18:00
Szerda 8:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva