Mit kell tennem….

 

Ha meg szeretném kereszteltetni gyermekemet…

 

A keresztség szentsége az első és a legfontosabb a szentségek közül. A keresztség kiszolgáltatását a gyermek mindkét szülője kell kérje. A bejelentést lehetőleg ne a nagyszülő, rokon tegye meg. A szülők személyesen  jelenjenek meg a keresztelés előjegyzésén. Fontos, hogy lakhelyük a plébánia területén legyen. Azok, akik más plébániához tartoznak, és mégis itt szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, engedélyt kell hozzanak az illető plébániáról. Ez azért fontos, hogy mindenki kapcsolatban legyen a saját plébániájával. A keresztelést az irodában kell bejelenteni legalább két héttel előtte. Akkor megbeszéljük a keresztelési oktatást, amelyen a szülőknek és keresztszülőknek kell részt venniük. A keresztelést általában vasárnap a 11 órai szentmise után végezzük, de természetesen lehet kérni más napokon is. A keresztszülők katolikusok kell hogy legyenek, mivel ők vállalják a szülők mellett a gyermek katolikus nevelését. Természetesen olyanok legyenek, akik gyakorolják vallásukat, mert hogyan is mutathatnak jó példát a vallásos életben keresztgyermekük számára, ha ők maguk nem vallásosak. Más vallású keresztszülő csakis egy katolikus mellett lehet jelen a keresztelésnél.

Ha a keresztelendő nagyobb korú, akkor katekumenlis utat kell végigjárnia.

……………………………………………

 

Ha házasságot szeretnék kötni…

 

Két szabad állapotú , egy férfi és egy nő köthet katolikus házasságot.

Az egyik fél katolikus vallású kell legyen. A katolikus fél a jelen tényállásban is a katolikus egyház tagja kell legyen.

Plébániára bejelentkezett , az egyházat anyagi hozzájárulásával is támagató tag kell legyen.

Ha az egyik fél már kötött templomi házasságot, de közben elvált, akkor nem  lehet katolikus szertartás szerint esketés.

Amennyiben valaki egyházi házasságot szeretne kötni legalább három hónappal, de jobb ha már év elején jelzi szándékát a plébánián. Ez fontos azért, mert házasságkötés előtt a jegyeseknek részt kell venniük több jegyesoktatáson is. A jegyesoktatás célja, hogy megismerjék a katolikus egyház tanítását a házasságról, hogy kapcsolatukat keresztény szemszögből is megvilágítsuk.

Ahhoz , hogy a mi templomunkban kössenek házasságot, fontos hogy legalább az egyik fél tartozzon a plébániához. (Plébániához tartozás azt jelenti, hogy római katolikus legyen és területileg is olyan utcában, negyedben lakjon, amelyen a plébániához tartozik.)

Ha más plébániához tartoznak, elbocsátót kell hozni az illetékes plébánostól. Vegyes vallás esetén is érvényes, hogy a katolikus fél a plébániánkhoz tartozzon, ellenkező esetben neki is elbocsátót kell hoznia. Az egyházi törvény szerint az esketésben minden katolikusnál a lakhelye szerinti plébános az illetékes. Szükséges tudni azt is, hogy hol keresztelték a jegyeseket. Ha nem a mi templunkban lett keresztelve, keresztelési igazolást és szabadállapotának az igazolását is kell kérnie attól a plébániától, ahol megkeresztelték. Szükséges, hogy a katolikus jegyes esetében meg legyen az elsőáldozás és jó, ha bérmálkozó is volt. Amennyiben egyik fél sem vallásos meggyőződésből jelentkezik házasságkötésre, azt a plébános visszautasíthatja, a házasság.

Külföldön élő jegyesek, akik itt akarnak házasságot kötni, a külföldi lakhely illetékes plébánosától kell hozzon elbocsátót, vagyis engedélyt, hogy itt köthessen házasságot, függetlenül attól, hogy esetleg itt volt keresztelve. Mindig a lakhely számít, még pedig az, ahol az utolsó hat hónapban lakott. Ez azt is feltételezi, hogy be kell jelentkezni az ottani plébánián. Egyben jó, ha ott tartják meg a jegyesoktatást, mivel nagyon rövid az idő, mikor hazautaznak az esküvőre.

……………………………………………

 

Ha elhalálozás van a családban, temettetni szeretnénk…

 

Római katolikus, plébániánkhoz tartozó személyt temetünk el.

Más esetek: ha nyilatkozatot tett a plébánián és az szerepel a levéltárban, hogy katolikus szertartás és a mi templomunktól kéri a temetést.

A következő iratokat kell hozni:

1. Haláleset igazolás (Certificat de deces), polgármesteri hivataltól kell kérni. Ezt a orvosi igazolás és az elhunyt személyazonossági és keresztlevele alapján adja ki a polgármesteri hivatal

2. Temetési engedély

3. Temető: Egyeztetni kell a temető adminisztrátorával is az időpontot illetően. Gyászmisét kérésre végzünk, általában 6 hetes misét.

Temetés esetén is az a döntő, ki melyik plébániához tartozik. Ott kell jelentkezni és megbeszélni a részleteket. 

……………………………………………

 

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 18:00
Szerda 9:00, 18:00
Csütörtök 18:00
Péntek 17:30 Kú., 18:00
Szombat 08:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00 és 18:00

Részletek a képre kattintva