„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Események

A házastársi szeretet bensőséges közösségét a teremtő Isten alapította és vette körül törvényeivel, ez nem egy emberi intézmény a teremtő Isten akarta a házasságot.

Május 2-án a plébániai fiatalok és gyerekek együtt töltöttek egy napot. Reggel 10-kor kezdtünk készülni a bográcsozáshoz, este a fiatalok ünnepélyesebbé tették a szentmisét az  énekükkel, utána a maradék krumpliból szalma krumplit sütöttünk és együtt vacsoráztunk. Egy szép napot töltöttük együtt és jobban tudtuk megismerni egymást és erősíteni a baráti kapcsolatunkat.

 

Vasárnap, április 24-én Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök atya szolgáltatta ki a     bérmálás szentségét, a mi plébániai templomunkban, 37 fiatalnak. Ezzel a       közösségünk gazdagodott 37 felnőtt kereszténnyel. Imádkozzunk tovább értük és a   saját jó példánkkal próbáljuk őket minél jobban befogadni a közösségbe.

 

  Április 23-án Szombat este a plébániai csoportok együtt jöttek énekelni és együtt tölteni   egy vidám estét. Énekeltünk és tanultunk régi és új nótákat.

 

Április 9. Szombat 9 órától ministráns foglalkozás és próba.

Április 10. Vasárnap a 12 órai mise keretében ministráns avatás lesz.

Várjuk a ministránsok jelentkezését, akik elkötelezik magukat az oltárszolgálatra.

„Uram, taníts minket imádkozni!" olvassuk szent Lukács evangéliumában. A keresztény embernek mindig kell újra és újra tanulni, hogyan kell imádkozni.

Az idén is szeretnénk tartani „hétköznapok lelkigyakorlatát”. Minden kedden a mise után a hittan teremben. Várjuk   a   jelentkezést.   Iratkozzanak   fel   az   érdeklődők.   Aki   vállalja,   az   hetente csoporttalálkozón vesz részt, imamódokba vezetik be. A jelentkező vállalja,hogy otthon elmélkedik a megadott téma és szentírási rész alapján.

Jó nagyböjti gyakorlat!

A nagyböjtben minden pénteken 17.30-tól imádkozzuk a keresztutat. Az idén is tematikusan és korosztály, illetve plébániai csoportok szerint lesz tartva. Ezzel imában próbálunk jobban megismerni Jézus Krisztus szenvedését, és ezzel jobban érteni milyen súlyos a bűn, milyen drága árat kellett fizetni a mi üdvösségünkért és milyen nagy az Isten szeretete.

Sok szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt imádkozzunk és hálát adjunk Isten nagy szeretetéért.

2016. február 13-án, szombaton Kapnikbányai szánkótúrán vettek részt plébániánk fiataljai, családjai.

 

 

2015 December 28 – 30 / 2016 Január 2 – 9

Az adventi időben a plébániai családcsoport a „Szállást keres a Szent Család” nevezetű régi hagyományt tartja, miben a családok látogatják egymást és közösen imádkoznak.

Régi szokás, hogy az adventi napokban, hajnalban votív misét a Szűzanya tiszteletére tartani. A mi plébániánkon is megtartjuk ezt a szép szokást az adventi időben. Hetente hétfőn, szerdán és pénteken, Rorate misét tartunk 6 órától.

Szent Miklós püspök idén is meglátogatott minket, sok ajándékkal. A hittanos gyerekek egy rövid programot készítettek és előadták, Szent Miklós tiszteletére. Hálások vagyunk, és reméljük, hogy a gyerekek jövőre is jók lesznek, hogy a Szent Miklós újra jöjjön hozzánk.

„Nagy az én szomorúságom és szüntelen a szívem fájdalma” – sóhajt fel őszintén Pál apostol, amikor a római híveknek írt levelében (Róm 9,1-5) a népe iránti együttérzéséről ír. Pál szomorú és megvallja a szomorúságát.

A kis út Isten és az embertársak szeretetére vezet - mondta Ft. Ilyés Csaba október 4-én vasárnap, a Kis Szent Teréz templom búcsúján.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 18:00
Szerda 8:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva