„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Események

tatarzoliA nevem Tatár Zoltán János, 1984. február 12-én születetem Szatmárnémetiben. Ehhez a plébániához tartoztam, itt voltam keresztelve és bérmálva is. Az általános iskolát az Octavian Gogaba végeztem, a líceumot pedig a Hám János római katolikus iskola központba matek-infó szakon.

Július 24.-én, szombaton Szatmáron a Pirosberekben lelkinapot tartunk a plébániánk kórustagjai számára. Mindenkit szeretettel várunk!

bermalas1Egyházközségünkben 2010 június 20.-án került sor az bérmálásra. Ebben az évben 37 fiatal részesült a bérmálás szentségében, amelyet Ft. Schönberger Jenő megyés püspök szolgáltatott ki.

A megbérmált ifjak névsorát a bővebben gombra kattintva nézhetik meg.

Antku István pappá szentelése után, plébániánkon vasárnap este 18:00 órai kezdettel tartotta első szentmiséjét. Ez alkalomra, templomunkban nagy számba gyűltek össze egyházmegyénk papjai, kispapjai illetve hívek. Az ünnepi szentbeszédet Ft. Illyés Csaba esperes tartotta, melyben a papi hivatásról beszélt.

Húsvéthétfőn déli tizenkét órától került sor Szatmárhegyen arra a szentmisére, melyen leleplezték és megáldották a székesfehérvári Simon M. Veronika festőművész által készített oltárképet.

egyhaztanacsMájus 29.-én plébániánk egyháztanácsosai lelki napon vettek részt a szatmári halas tó partján. A könnyed megérkezés után együtt gondolkoztak, imádkoztak a hivatás évével kapcsolatban. Jézus munkatársait emberhalászokká tette, ezért az egyháztanácsosok fő feladata az ember közelibb, testvéribb jelenlét egyházközségünk életében - mondták a jelenlévők. Isten áldása legyen munkájukon!

mtal3kisEgyházmegyei ministránstalálkozót tartottak június 6-án Kaplonyban, a Szent Antal plébánián.

Amint azt mindannyian tudjuk és látjuk, plébániánk 2008-ban jelentős felújítási munkálatokon esett át. Ezen munkálatok összköltsége 240.000 lej volt. Ennek az összegnek a felét, vagyis 120.000 lejt,  már kifizettük két forrásból: 65.000 lejt az Önök  2008-as évi külön adakozásából (egész család 120 ron fél család 60 ron előirányozva így volt) és 55.000 lejt állami támogatásból, amit háromszori részletben nyertünk el kérvények letételével a Bukaresti Kultuszminisztériumnál.

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 18:00
Szerda 7:30
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva