„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Események

Január 6-án a Kis szent Teréz plébánia fiataljai zenés verses Mária oratóriummal köszöntötték a Reménység központ időseit. A fiatal káplánúr pedig megszentelte az idősekkel foglalkozó központot.  

Mikulás mikulás szép hosszú ruhás

Hidak, de kicsit másképp

KözössÉGben Várakozó fiatalok

Szállásunkat mi megosztjuk Kis Jézuskát befogadjuk...???

2016 November 26-án este 6 órától számos család gyűlt egybe a Kis Szent Teréz plébánia hittantermébe. Minden család a gyermekek segítségével elkészítette a saját adventi koszorúját. A szeretetteljes együttlét alatt a friss fenyőág illata lágyan keveredett a gyermekek futkározó kacagásával. A fantáziadús ötletek hiányát nem nélkülöző ügyes kezek a az adventi öröm ragyogó szépségét teremtették a hittanteremben. Bővebben képeket a Galéria menüpontban találhatnak. A képek önmagukról szólnak.

Közelebb közelebb hozzád Istenem.

A Pálfalvai úti plébániatemplom titulusa Kis Szent Teréz, búcsújára október 2-án, vasárnap, 11 órától került sor Kühn Pál tiszteletbeli kanonok szentbeszédével. A búcsút megelőzően triduumot tartott Guia Laurean fr. Hugó ferences szerzetes - szerdán, csütörtökön és pénteken este hét órától, aki a szentmise keretében elhangzó elmélkedésekkel készítette fel a híveket Lisieux-i Szent Teréz ünnepére. A hívek rendkívüli nagy száma megmutatta ismét, hogy a mai kor emberének újra és újra szüksége van igazi példaképekre, lelki doktorokra, Istentől ragyogó csillagokra akinek ragyogása világosabbá teszi a Jóistenhez vezető utunkat. 

Ima, Szentírásolvasás, elmélkedés, kiscsoportos munka, játék közös ebéd, szép idő és jókedv széppé tette a szeptember 26-i keddi napot. Dánku Balázs plébános összehívta a társaságot, Istvánfi Szilárd segédlelkész levezényelte a foglalkozásokat. Kívánunk minden egyetemistának jó tanévet, szorgalmat!

Az idő múlik és  észrevétlenül

Mindannyian különbözőek, egyediek vagyunk,

Szeptember 18-án templomunkban a házassági évfordulójukat ünneplőket köszöntöttük nagy tisztelettel a 12 órási szentmise keretében a meghatódottság mámorában, a hála könnyekkel ittas szentmisét, egy kedves agapé követte a templom udvarában. A közös együttlét öröme, az egymásra figyelés ereje, valamint a nosztalgikus hangvételű emlékekhez társuló vidám nótaszó jellemezte a szeretetteljes délutánt. 

Hálaadással és imával búcsúztattuk a múlt tanévet, a megérdemelt nyári szünet után pedig az iskolakezdéshez szükséges lelki feltöltődést is ünnepélyes „Veni Sancte”-szentmisével koronáztuk meg. Templomunkban is a 12 órási szentmise keretében történt mindez, hiszen Isten segítségével lehet csak igazán sikeres a tanév. Ő az, aki igazgatja sorsunkat, kérjük hát a pártfogását, bizonyítsuk, hogy van hitünk, igaz reményünk, melyet a mennyei Atya tehet teljessé.

Szeptember 18-án templomunkban a házassági évfordulójukat ünneplőket köszöntjük a 12 órási szentmise keretében, melyet egy szerény jóízű közös ebéd követ a plébánia udvarán. A meghirdetett hálaadó ünnepi alkalomra 37 házaspár jelentkezett. Jelenlétük kifejezésre jutattja mindenki számára azt az igazságot, hogy igenis érdemes a keresztény házasság, a hűséges hitvesi szeretet mellett elköteleződni valamint, hogy  a házasság buktatóit és örömeit csak Istenre hangoltan lehet őszintén megélni.

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 18:00
Szerda 7:30
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva