„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Szállásunkat mi megosztjuk Kis Jézuskát befogadjuk...???

A szentcsaládjárás egy a 20. század elejéről származó katolikus, szokás melyben a Szent Család tiszteletére meghívott családok vettek részt a vasárnap délután megrendezett imaórán itt a Kis Szent Teréz plébánia hittantermében. A Názáreti szent Család, a földi család prototipusa, s most had ejtsek pár szót a szent család járásról: A magyar nép körében a legjobban elterjedt adventi ájtatosság a Szállást keres a Szent Család, melyet december 15-én este kezdünk. A szokások szerint kilenc család alkot egy „bokrot”, s esténként más és más „bokorhoz” viszik a templomban előzetesen megáldott Szent Család-képet, amely előtt imádkoznak és énekelnek. Az egyes családok tagjai a rájuk eső napon meggyónnak, megáldoznak, vagy pedig a „bokrok” együtt, befejező napon, december 23-án közösen járulnak szentáldozáshoz. Ha templomban végezzük, nem szervezünk „bokrot”, hanem minden résztvevő család megáldatja a Szent Család képét, s otthon helyezi el, a végén pedig szintén közös szentmisével, szentáldozással fejezik be az ájtatosságot. Az utcán a "Szállást keres a Szent Család..." kezdetű énekkel vonulnak, melynek íme egy szövegváltozata:

Szállást keres a szent család,

de senki sincs, ki helyet ád,

nincsen, aki befogadja 

ki égnek s földnek az ura.

 

Az idő is későre jár,

a madár is fészkére száll.

Csak a Szent Szűz jár hiába

Betlehemnek városába.

 

Legalább ti jó emberek,

fogadjátok e kisdedet!

Házatokba boldogság száll,

Ha betér az égi Király.

 

Ne sírj tovább Szűz Mária

ne menjetek ma máshova!

Szállásunkat mi megosztjuk,

kis Jézuskát befogadjuk.

 

Adjon Isten jó éjszakát.

Küldje hozzánk őrangyalát.

Terjessze ránk szent áldását.

Köszöntsük a Szűz Máriát!

 

Köszöntsük a Szűz Máriát,

Vele együtt az ő szent fiát!

Jézus, Mária szent neve,

Legyen nekünk örömünkre!

 

Íme, feltünt a fényes nap,

Fölkel-e még nekünk holnap?

Míg számadásom nem egész,

Nem vagyok még az útra kész.

 

 

Szentcsaládjárás adventi gyakorlat, amely a közös családi imára és a családok közös imájára ad lehetőséget. 

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 18:00
Szerda 7:30
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva