„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


erdespn2Istenszeretet emberszeretet nélkül nincsen, ahogy emberszeretet sincs Istenszeretet nélkül - mondta Ft. Harsányi László erdődi esperes vasárnap, a templomunkban tartott közös szentmisén.

Sokan érkeztek a Kis Szent Teréz templomunkba, illetve plébániánkra május 10-én, vasárnap, az erdődi esperesség napja alkalmából. Déli tizenkét órától közös szentmisén vettünk részt, melynek főcelebránsa Ft. Harsányi László erdődi esperes volt. Az áldozatbemutatás elején Ft. Dánku Balázs plébános köszöntötte a jelenlevőket, a krasznabélteki-, szakaszi-, erdődi-, valamint a szatmárnémeti Szent Család, Szentlélek és Kis Szent Teréz plébániákhoz tartozó híveket: „Jó a testvéreknek együtt lenni, együtt imádkozni, Istent dicsőíteni" - mondta.

A szentbeszédet mondó Ft. Harsányi László a testvérszeretet fontosságát emelte a hívek elé. A szentmise végén a plébános úr hívott meg mindenkit az esperességi nap további programjaira, örömét fejezve ki aziránt, hogy az esperesség hívei a szentmisében együtt imádkoztak: „Ma a szentmisén talán parázsabb volt az ima és az ének. Ha együtt imádkozunk, az mindig erősebb". Az áldozatbemutatást követően csoportfoglalkozások kezdődtek a Hitmélyítő hosszú lelkigyakorlat segédanyagaira támaszkodva, majd szeretetvendégségen vettünk részt és kötetlen beszélgetés indult.

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber