„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


Húsvéthétfőn déli tizenkét órától került sor Szatmárhegyen arra a szentmisére, melyen leleplezték és megáldották a székesfehérvári Simon M. Veronika festőművész által készített oltárképet.

 Szatmárhegy szívében, az iskola mellett épül az a római katolikus templom, melynek igénye még Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök beiktatása után felmerült a hívek részéről. A megnövekedett létszám miatt kérték egy misézőhely kialakítását, hogy ne kelljen vasárnaponként a szomszédos, erdődhegyi Dónát-kápolnába feljárniuk. A hívek adományaiból, a Kultuszminisztérium támogatásával és a Szatmári Római Katolikus Püspökség segítségével aztán 2004-ben el is kezdődött a templom építése, amely évről-évre magasodott ki és gazdagodott. Tavaly már sikerült a belső részt, a termeket is kialakítani, padokkal ellátni, és bár a torony építése és a felszentelés „Isteni Irgalmasság" titulusra még várat magára, szentmiséket már két éve, hétről hétre tart a szatmárhegyi híveknek Ft. Dánku Balázs plébános és Ft. Knecht Béla.Az épülő templom 185 cm magas és 115 cm széles oltárképét Simon M. Veronika művésznő, a Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend keretén belül működő székesfehérvári Szent Erzsébet Komenda parancsnoka festette meg, ennek átadására és megáldására gyűltek össze a hívek a hétfői napon.A szentmisével egybekötött oltárkép-átadáson Ft. Dánku Balázs prédikációjában elmondta: „Ezt a templomot a Szatmári Egyházmegye azért szánta/szánja az Isteni Irgalmasságnak, mert vidékünkön közkedvelt a nép körében az isteni irgalom kultusza, az egyszerű krisztushívők pedig, akik a hit jelével előttünk jártak, fontos tanúságtevői voltak Isten irgalmasságának és Krisztus szeretetének."
Az evangélium kapcsán Balázs atya kiemelte: „Az elhangzott evangélium különös képen szól a szeretetről. Beszél arról, hogy az Isten irántunk való szeretete példakép - ezt kell utánoznunk nekünk is. A szeretet sugara elindul Istentől, Krisztus szívéből és egy óriási körforgás valósul meg az Atyától a fiún keresztül, majd eljut hozzánk, emberekig. De nem áll meg itt, hanem nekünk embereknek továbbítanunk kell, vissza kell adnunk azt. Első feladatunk, ami ebből következik, hogy maradjunk meg Jézus szeretetében, legyünk hűségesek ehhez, értékeljük, és nem utolsó sorban viszonozzuk azt. (...) Olvasunk arról, hogy utánoznunk az Atya irántunk való szeretetét: ahogy Ő 'fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt', úgy nekünk is szeretettel kell lennünk az emberek iránt, akár jót tesznek nekünk, akár pedig az ellenségeink. Nehéz a bűnös embert szeretni, de ez a kultusz, az Isteni Irgalmasság lelkisége azt is jelenti, hogy a feladat egy apostolkodást hordoz magában."

A szentmise keretén belül, a prédikáció után került sor az oltárkép átadására, melynek kapcsán Simon M. Veronika, a kép elkészítésének - Jóisten által vezetett - körülményeiről beszélt és arról az általa is alkalmazott festészeti technikáról, amely lehetővé teszi, hogy a terem bármelyik részében álló ember úgy érezze: a képen szereplő Jézus felé fordul, rá néz. Megköszönte ugyanakkor a Szent Lázár lovagrendnek, hogy ez alkalommal is mellé állt az átadási ünnepség megszervezésében és elmondta, hogy a most leleplezett szatmárhegyi „Isteni Irgalmasság" festmény munkásságának harmincharmadik Erdélyben látható darabja.

Vida Sándor, a debreceni Szent Donát Komenda parancsnoka ezt követően méltatta a képet. Kifejezte ugyanakkor kívánságát, hogy az „hirdesse a mai és a jövő generációk számára a lehetőséget, hogy emberi erővel, szeretettel, odaadással, melegséggel, mindent el lehet érni." Szilágyi Kiss Margit költőnő a rendezvény során többször is felolvasott verseiből, Enyedi Béla Krúdy-díjas daltulajdonos pedig megzenésített verseket adott elő.

Az oltárképet ezek után áldotta meg Ft. Dánku Balázs, majd folytatódott a szentmise, a hívek pedig először áldozhattak az új kép által kiteljesedett belső térben. Ahogy Balázs atyától megtudtuk, a templom építésével itt nem állnak meg, remélhetőleg éveken belül lehetőség adódik majd a torony kialakítására és a templom felszentelésre.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye honlapja

 

Miserend

Hétfő 7:30
Kedd 18:00
Szerda 7:30
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 7:30
VASÁRNAP 7:30, 10:00,
12:00, 18:00

 

Online szentmisék minden vasárnap délelőtt 10:00 órától

a plébánia youtube csatornáján

itt:

https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ

 

Részletek a képre kattintva