„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


 

Az adventi vasárnapokon imaórák segítik a fiatalokat a Megtestesülés ünnepére való felkészülésben. Adventben a keresztény ember megújítja lelkét, megtisztítja az év közben rárakódott közönytől, haragtól, fájdalomtól, bűnöktől, és felkészül a Megváltó eljövetelére.

Karácsonnyal a születést ünnepeljük, de nem csak emlékezünk, hanem benne élünk, az ünnep részévé válunk azáltal, hogy engedjük megszületni Krisztust a mi lelkünkben is. Ehhez azonban csendre, időre, a gondolatainkban való elmélyülésre van szükség, amit a hétköznapok kerete nehezen enged.

A Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája ebben szeretne az egyházmegye fiataljainak a segítségére lenni, amikor idén is a plébániák rendelkezésére bocsátja az imaórák négy vasárnapra összeállított segédanyagát. A felkészülésben a hit-remény-szeretet krisztusi örökség üzeneteire építik a tematikát, minden vonatkozást alkalmazva a kor valóságába, és annak megfelelően magyarázva. Advent jó lehetőség a hit megélésére, a remény élesztésére és a szeretet kifejezésére.

Szatmárnémetiben és Nagykárolyban az ifjúság egy csoportja idén is egymást látogatva vesz majd részt az imaalkalmakon. Nem tartanak ugyanakkor minden adventi vasárnapon imaórát, csak az első három gyertya meggyújtásáig kísérik egymást, hiszen a negyedik vasárnap már túl közel esik Jézus születésének ünnepéhez. Addig viszont, Szatmárnémetiben december 2-án a Szent Család templomban, 9-én a Kis Szent Teréz templomban, 16-án pedig a Szentlélek templomban imádkoznak, énekelnek és elmélkednek közösen este hét órai kezdési időpontokkal. Nagykárolyban szintén az első három vasárnapon találkoznak, először a Kalazanci Szent József templomban, aztán a Szentlélek templomban, végül pedig a Fatimai Szűz Mária templomban.

A szervezők, a fiatalok mellett szeretettel várnak bárkit, aki az imaórák által szeretne elcsendesedni, átszellemülni, és megújulni a nagy ünnepre.

 

 

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva